PROSZE O PRZETŁUMACZENIE
Die Nachzahlung kann erst abgerechnet werden,wenn Sie uns Ihre Bruttoverdienste von 22.12.2007 bis21.01.2008 durch entsprechende Bescheinigungen Ihres Arbeitgebers belegen. Wir haben zu prufen,ob die Hinzuverdienstgrenzen fur die beantragte Rente eingehalten wurden.Sollen Sienach Januar2008 bis jetzt erneut eine Arbeit aufgenommen haben,mussen Sie uns dies mitteilen.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T13:29:38+01:00
Płatności zaległości mogą być uregulowane tylko jeśli pokaż nam swoje zarobki brutto z dniem 22.12.2007 bis21.01.2008 odpowiednie poświadczenie od pracodawcy. Sprawdzimy, czy zarobki limity zaproponowane January2008 emerytalnych przestrzegane wurden.Sollen Sienach dotychczas podjęte zadanie ponownie, trzeba nam tego.
2009-12-07T13:33:32+01:00
Die Nachzahlung kann erst abgerechnet werden,wenn Sie uns Ihre Bruttoverdienste von 22.12.2007 bis21.01.2008 durch entsprechende Bescheinigungen Ihres Arbeitgebers belegen. Wir haben zu prufen,ob die Hinzuverdienstgrenzen fur die beantragte Rente eingehalten wurden.Sollen Sienach Januar2008 bis jetzt erneut eine Arbeit aufgenommen haben,mussen Sie uns dies mitteilen.

Płatności zaległości mogą być uregulowane tylko jeśli pokaż nam swoje zarobki brutto z dniem 22.12.2007 i 21.01.2008 odpowiednie poświadczenie od pracodawcy. Sprawdzimy czy limitów zarobków dla wnioskowanej renty zostały spełnione. Powinien otrzymać w styczniu 2008, a teraz znowu praca, trzeba nam tego.
2009-12-07T13:55:07+01:00
Płatności zaległości mogą być uregulowane tylko jeśli pokaż nam swoje zarobki brutto z dniem 22.12.2007 i 21.01.2008 odpowiednie poświadczenie od pracodawcy. Sprawdzimy, czy zarobki limity zaproponowane z Styczeniu 2008 emerytalnych przestrzegane według regulaminu.Dotychczas podjęte zadanie ponownie, trzeba nam tego.