Odpowiedzi

2009-07-16T18:53:22+02:00
fat -lean otyły -szczupły
good-bad dobry-zły
wise-stupid mądry głupi
slow-fast wolny - szybki


sad, depressed ≠happy < smutny ≠ wesoły
serious ≠ funny < poważny ≠ zabawny
quiet, calm, silent ≠ nosi < cichy ≠głośny
silly ≠ sensible < głupi ≠ rozsądny
tiny ≠ enormus < drobny ≠ ogromny
strong ≠ weak < mocny ≠ słaby
send ≠ receive < dawać ≠ otrzymywać
friend ≠ enemy < przyjaciel ≠ wróg ...
love -hate kochać -nienawidziec
7 4 7