Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T11:21:08+01:00
A)
x²-y
x=2+2√2
y=3-2√2

x²-y=(2+2√2)²-(3-2√2)=4+8√2+8-3+2√2=9+10√2

b)
(2x-1)³ +4x > 4x²(2x-3)+9
8x³-12x²+6x-1+4x > 8x³-12x²+9
8x³-8x³+12x²-12x²+10x>9+1
10x>10 /:10
x>1
Najmniejsza liczba całkowita spełniająca nierówność to liczba 2

c)
⁴√(3⁻³*⁵√9)=(3⁻³ * 9^¹/⁵ )^¼=[3⁻³ * (3²)^¹/⁵]^¼=
=(3⁻³⁺²/⁵)^¼=[3^(⁻¹⁵/⁵ ⁺ ²/⁵ )]^¼=
=3^(⁻¹³/⁵)*¹/⁴=3^(⁻¹³/²⁰)
2009-12-10T15:54:50+01:00
A)
musi wyjść: 9+10√2

b)
wychodzi, że x musi być większe od 1, czyli
najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność to liczba 2

c)
3 do potęgi ⁻¹³/²⁰

---

Liczę na status najlepszego rozwiązania. Pozdrawiam! :)