Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T13:58:04+01:00
Geneza nazwy-wykorzystuje termin światła-oświecenie,samoświadomość myślicieli. Nazywano tę epokę także wiekiem filozofów i rozumu.Termin oświecenie powstał w Niemczech.Nowy prąd szybko objął Francję,Anglię i pozostałe kraje Europy. Ludzie chętnie przyjmowali nowe ideały i założenie,mówiące np.że śmierć jest faktem,ale życie na ziemi także może być racjonalne,praktyczne.Oświeceniem nazywamy okres w dziejach kultury europejskiej od około 1680r. do końca XVIII w. W Polsce epoka oświecenia zaczyna się nieco później(lata 40 wieku XVIII)a kończy w pierwszym dwudziestoleciu XIX w.
6 4 6
2009-12-07T14:01:42+01:00
Oświecenie to prąd społeczno- kulturowy w Europie oparty na filozofii racjonalizmu i jego ideologii głoszący kult rozumu i wiedzy. To inaczej wiek rozumu lub wiek filozofów.
To okres, w którym był intensywny rozwój myśli filozoficznej, kult rozumu, wyzwolenie umysłu spod wpływu scholastyki, wiara w nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu (odkrycia naukowe, geograficzne) , nieograniczone możliwości poznania naukowego oraz empirycznego.
W tym okresie powstała biblioteka, nastąpiła reforma szkolnictwa, powstała Komisja Edukacji Narodowej, nastąpił rozwój czasopiśmiennictwa, powstał teatr publiczny- Narodowy w Warszawie oraz król zapraszał artystów na obiady czwartkowe.
4 4 4