PoPrOszę z oBLiczENiAmi ;)
Kostka granitu w kształcie sześcianu o krawędzi 10 cm ma masę 2,7 kg.
a) Wyraź w m3(metrach sześciennych) objętość granitowej kostki.
b) Oblicz gęstość granitu.
c) Jaką objętość ma ustawiony przez Fontanę granitowy obelisk o masie 327 000 kg?

3

Odpowiedzi

2009-12-07T14:10:00+01:00
A) Wyraź w m3(metrach sześciennych) objętość granitowej kostki.
0,1³ = 0,001
0,001m³

b) Oblicz gęstość granitu.
2,7kg/0,001m³ = 2700kg/m³
c) Jaką objętość ma ustawiony przez Fontanę granitowy obelisk o masie 327 000 kg?
327 000/2700 ≈ 121,1
121,1m³ w przybliżeniu
2009-12-07T14:14:43+01:00
A = 10 cm = 0,1 m
m = 2,7 kg

a)
V = a³
V = (0,1m)³ = 0,001m³
b)
d = m/ V
d = 2,7 kg / 0,001m³ = 2700 kg/m³

c)
d = 2700 kg/m³
m = 327 000 kg
V = m/d
V = 327000kg / 2700kg/m³ = 121,1m³
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T14:16:56+01:00
A)

Wzór na objętość sześcianu

a - krawędź sześcianu
V - objętość sześcianu

V = a^3 (a do trzeciej potęgi)

a = 10 cm = 0,1 m
V = (0,1 m)^3 = 0,001 m^3 (jedna tysięczna metra sześciennego)

Odpowiedź:
Kostka granitu w kształcie sześcianu o krawędzi 10 cm ma objętość 0,001 metra sześciennego.

b)

Wzór na gęstość

m - masa
V - objętość
g - gęstość
g = m : V

m = 2,7 kg
V = 0,001 m^3 (z podpunktu a)
g = (2,7 kg) : (0,001 m^3) = 2700 kg/m^3

Odpowiedź:
Gęstość granitu wynosi 2700 kg/m^3.
c)

Wzór na objętość

m - masa
V - objętość
g - gęstość
V = m :g

m = 327 000 kg
g = 2700 kg/m^3 (z podpunktu b)
V = (327000 kg) : (2700 kg/m^3) = (około) 121,11 m^3

Odpowiedź:
Granitowy obelisk ma objętość około 121,11 m^3.
1 5 1