Oba zadania dotyczą satyry Ignacego Krasickiego pt. "Żona modna"

Zadanie 1
Kilka cennych rad udzielonych panu Piotrowi przez przyjaciela w formie apelu. Wskazówki mają polepszyc sytuację życiową bohatera. Postaraj się użyć ładnych, ciekawych sformułowań i użyć stylu dominującego w tekście.

Zadanie 2
Rozwiń poniższe podpunkty:
1) Żona modna jako forma udramatyzowana.
2) Czas narracji a czas wydarzeń.

Daję ponad 100 pkt, więc liczę na dobre odpowiedzi. Muszą byc zrobione oba zadania, inaczej dam błędną odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:39:30+01:00
1. Postać młodej damy, przedstawicielki kosmopolitycznego odłamu postępowej" (tutaj: w pejoratywnym, ujemnym znaczeniu r12; cudzysłów w funkcji ironii) szlachty, oraz jej mał­żonka, reprezentującego tradycyjną, konserwatywną szlachtę sarmacką. Żadna z tych grup nie jest pozbawiona wad: pierwszą charakteryzuje rozrzutność połączona z lekkomyślno­ścią, druga zaś odznacza się ciasnotą umysłową i oszczędnością graniczącą ze skąpstwem. Utwór jest świetnym obrazkiem obyczajowym, a jednocześnie kpiną zarówno z wychowania szlachcianek zapatrzonych w obce wzory, jak i ze sposobu myślenia chciwego i zachowawcze­go Sarmaty

2.Rzecz dzieje się w dworku szlacheckim na wsi i w "mieście stołecznym" Warszawie w drugiej poł. XVIII w. na przestrzeni kilku miesięcy r12; pomiędzy okresem narzeczeńskim pana Piotra i jego powrotem z żoną do miasta.