Wyjaśnij pojęcia :centralne planowanie , ,,Wielka czystka'', rozkułaczanie wsi, NEP, komunizm wojenny, kult jednostki, kolektywizacja rolnictwa, gułag , stalinizm i uporządkuj je od najważniejszego do najmniej istotnego, twoim zdaniem dla oceny radzieckiego systemu.Każdą swoją decyzje uzasadnij.

Pilne!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T14:18:30+01:00
Wielka Czystka - nazwa okresu historii ZSRR w latach 30. XX wieku, charakteryzującego się szczególnie nasilonym terrorem, skierowanym wobec kadr partyjnych, urzędników, dowódców wojskowych oraz innych osób,oskarżonych o działalność kontrrewolucyjną (nazywano ich wrogami ludu).
15 3 15