Z.1

Suma cyfr liczby dwucyfrowej wynosi 12, jeśli przestawimy cyfry tej liczby to otrzymamy liczbę o 18 mniejszą . Jaka to liczba ?


z.2

Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 16 a długość podstawy stanowi ⅔ długości ramienia . Oblicz długości boku tego trójkąta.


z.3

W sklepie zoologicznym były psy i ptaki , które w sumie miały 96 nóg. Ile było psów a ile ptaków jeśli razem obu gatunków zwierząt było 40.?


proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań ;)
z góry dziękuje ,-))
zadanie na jutro zadane ;/

metodą układu równań Podstawianie i przeciwne wspólczynniki

2

Odpowiedzi

2009-12-07T14:25:12+01:00
1.
x - cyfra jedności
y - cyfra dziesiątek
10y + x - szukana liczba
x + y = 12
y - cyfra jedności po przestawieniu cyfr
x - cyfra dziesiątek po przestawieniu cyfr
10x + y - szukana liczba po przestawieniu cyfr
10x + y + 18 = 10y + x

x + y = 12
10x + y + 18 = 10y + x

x + y = 12
10x - x + y - 10y = -18

x + y = 12
9x - 9y = - 18 |: 9

x + y = 12
x - y = - 2 |: 9

2x = 10
x = 5

x + y = 12
x = 5

y = 12 - 5
x = 5

x = 5
y = 7

Szukana liczba to 75

2.
O = 16
O = a + 2b
a = ⅔b

⅔b + 2b = 16
2⅔b = 16
8/3b = 16 |: 8/3
b = 6
a = ⅔*6 =4

3.
x - ilość psów
y - ilość ptaków
x + y = 40
4x - nogi psów
2y - nogi ptaków
4x + 2y = 96

x + y = 40
4x + 2y = 96 |: (- 2)

x + y = 40
-2x - y = - 48

- x = - 8 |:(-1)
x = 8

x = 8
x + y = 40

x = 8
y = 40 - 8

x = 8
y = 32

odp. było 8 psów i 32 ptaki
5 5 5
2009-12-07T14:35:52+01:00
Zad. 1
x-liczba dzięsiątek, y-liczba jedności
x+y=12
10x+y=10y+x-18

x+y=12
10x-x+y-10y=-18

x+y=12
9x-9y=-18

x+y=12
x-y=-2

2x=10
x=5
y=7

zad.2
zadanie drugie umiem zrobić tylko równaniem:
x-dł. ramienia, ⅔x-dł pods
x+x+⅔x=16 /*3
3x+3x+2x=48
8x=48
x=6 i ⅔x=4

zad.3
x-liczba psów, y-liczba ptaków
x+y=40
4x+2y=96 /:(-2)

x+y=40
-2x-y=-48

-x=-8
x=8
y=32
3 5 3