Odpowiedzi

2009-12-07T14:46:22+01:00
Dane:
U = 220V
P = 1100W = 1,1kW
m = 1kg
t1 =12^C
t2 = 100^C
Δt = 88^C
η = 60% = 0,6
n = 9zł/kWh
c = 4200J/kg×^C

Szukane:
K = ?
t = ?

Wzór:
W = ΔEw/η = mcΔtη
W = Pt
P = W/t
t = W/P
t = mcΔt/Pη [kg × J/kg×^C × ^C / W = J / J/s = s]
K = cPt/η [zł/kWh × kWh = zł]

Rozwiązanie:
t = 1×4200×88/1100×0,6
t = 33600/60
t = 480s = 8min = 2/15h
K = 9×1,1×2/15×0,6
K = 2,2zł

Odpowiedź:
Woda zagotuje się w 6 minut, będzie to kosztowało 2zł 20gr.
2 3 2