Odpowiedzi

2009-12-07T15:59:01+01:00
1deKantacja
2kWasowej
3wodA
4dySocjacja
5jonyY
6meTale
7spaLanie
8elEktrolity
9feNoloftaleina
10chlOr
11zWiązek
12jEden
1.oddzielnie ciała stałego od cieczy przez zlanie cieczy znad osadu
2.Kwasy to zwiazki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty...
3.H20
4.Rozpad związku chemicznego na jony pod wpływem wody to ........jonowa
5.cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym
6.pierwiastki chemiczne dzielimy na: ..........i niemetale
7.gwałtowna przemiana przebiegajaca z wydzieleniem światła i ciepła
8.przewodzą prąd elektryczny
9.W zasadach barwi sie na malinowo
10.Nazwa pierwiastka który tworzy reszte kwasowa w kwasie chlorowodorowym
11.substancja złozona z conajmniej dwóch różnych pierwiastków połączonych z sobą to ......chemiczny
12 wartościowość wodoru to