Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T14:53:24+01:00
Andrzej Kmicic - główny bohater powieści „Potop” Henryka Sienkiewicza. był młodym, odważnym żołnierzem siedemnastowiecznej Polski. Miał siwe oczy, twarz zadziorną i wesołą, nad ustami miał ciemne wąsy.

Bajki Ignacego Krasickiego :

"Człowiek i zwierściadła"
"Stary pies i stary sługa"
"Rybka mała i szczupak"
"Żółw i mysz"
"Młot z kowadłem"
2009-12-07T14:59:48+01:00
Profesor Andrzej Kmieć urodził się w 1942 roku w Szarwarku w okręgu krakowskim. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1960 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym PWr, które ukończył w 1965 roku jako magister inżynier chemik. Pracę dyplomową z zakresu wymiany ciepła i masy w układzie dwufazowym gaz-ciecz wykonał pod kierunkiem prof. Zdzisława Ziołkowskiego. W latach 1965-68 był asystentem naukowo-badawczym w Katedrze Inżynierii Chemicznej PWr. Pod kierunkiem prof. Z. Ziołkowskiego wykonywał prace badawcze w zakresie destylacji i rektyfikacji roztworów oraz suszenia produktów przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. W okresie od 1969 r. do 1971 r., pracując już na etacie naukowo dydaktycznym jako starszy asystent, wykonał pracę doktorską nt. "Wymiana ciepła i masy w procesie suszenia kontaktowego materiałów porowatych", którą obronił już w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. W 1980 roku Andrzej Kmieć złożył przed radą Wydziału Chemicznego PWr kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. "Ekspansja złoża oraz wymiana ciepła i masy w układach fluidalnych" i uzyskał tytuł dr hab. inżynierii chemicznej. W 1981 roku został powołany na stanowisko docenta w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych, a następnie w 1991 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr, na którym pracuje do chwili obecnej.

a tytóły krasickiego to :

1. ABUZEI I TAK
2. POTOKI RZEKA
3. PAPUGA I WIEWIÓRKA
4. LIS MŁODY I STARY
5. KULAWY I ŚLEPY
6. ORZEŁ I JASTRZĄB
7. OJCIEC ŁAKOMY,SYN ROZRZUTNY
8. SZCZUR I KOT
9. OCEAN I TAGUS RZEKA
10. ŹREBIEC I KOŃ STARY
11. DWA ŻÓŁWIE
12. PSZCZOŁA I SZERSZEŃ
13. BARAN DANY NA OFIARĘ
14. DOKTOR
15. STRZELEC I PIES
16. BRYŁA LODU I KRYSZTAŁ
17. STAKY PIES I STARY SŁUGA
18. SYN I OJCIEC
19. OSIEŁ I BARAN
20. MYSZ I KOT
21. PTASZH W KLATCE
22. OSIEŁ I WÓŁ
23. DĄB I DYNIA
24. DERWISZ I UCZEŃ
25. PODRÓŻNY I KALEKA
26. LEW I ZWIERZĘTA
27. RYBKA MAŁA I SZCZUPAK
Ja mam tyle ale ich jest dużo