W przystani A w kierunku przystani B wypłynął statek który poruszał się z prędkością 10km/h. W cztery godziny później w tej samej miejscowości w tym samym kierunku wypłynął drugi statek z prędkością 12km/h. Oba statki dotarły jednocześnie do miejscowości B. Jaka jest odległość pomiędzy tymi statkami? (Z analizą zadnia)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T15:26:46+01:00
S - droga od A do B
v₁ - prędkość pierwszego statku = 10 km/h
v₂ - prędkość drugiego statku = 12 km/h
t₁ - czas płynięcia pierwszego statku
t₁ - 4 - czas płynięcia drugiego statku
drogi statków przebyte są równe
s = v₁t₁ = v₂(t₁ - 4)
v₁t₁ = v₂t₁ - 4v₂
10t₁ - 12t₁ = - 48
- 2t₁ = - 48
t₁ = 24 h
s = v₁t₁ = 10 razy 24 = 240 km
droga od przystani A do B wynosi 240 km
1 5 1