Odpowiedzi

2012-08-19T22:44:01+02:00

Zadanie 1.

 

BaSO₃ – siarczan (IV) baru

Ba jest II - wartościowy, reszta kwasowa jest II - wartościowa


Rb₃PO₄ – ortofosforan (V) rubidu

Rb jest I - wartościowy, reszta kwasowa jest III - wartościowa


Ca₃(PO₃)₂ – ortofosforan (III) wapnia

Ca jest II - wartościowy, reszta kwasowa jest III - wartościowa


NaBr – bromek sodu

Na jest I - wartościowy, reszta kwasowa jest I - wartościowa


BaCO₃ – węglan baru

Ba jest II - wartościowy, reszta kwasowa jest II - wartościowa


K₂SO₄ – siarczan (VI) potasu

K jest I - wartościowy, reszta kwasowa jest II - wartościowa


AlPO₄ – ortofosforan (V) glinu

Al jest III - wartościowy, reszta kwasowa jest III - wartościowa


FeSO₄ - siarczan (VI) żelaza (II)

Fe jest II - wartościowe, reszta kwasowa jest II - wartościowa


FePO₄ - ortofosforan (V) żelaza (III)

Fe jest III - wartościowe, reszta kwasowa jest III - wartościowa


CaCl₂ - chlorek wapnia

Ca jest II - wartościowy, reszta kwasowa jest I - wartościowa


MgCl₂ - chlorek magnezu

Mg jest II - wartościowy, reszta kwasowa jest I - wartościowa


AgCl - chlorek srebra (I)

Ag jest I - wartościowe, reszta kwasowa jest I - wartościowa


Zn(NO₃)₂ - azotan (V) cynku

Zn jest II - wartościowy, resztakwasowa jest I - wartościowa

 

 

 

 

 

 

Skąd wiadomo ilu wartościowa jest reszta kwasowa?

 

To zależy od kwasu, z którego pochodzi dana sól. Tyle ile jest wodorów w kwasie tulu wartościowa jest reszta kwasowa:

 

H₂SO₃ - II - wartościowa

H₃PO₄ - III - wartościowa

H₃PO₃ - III - wartościowa

HBr - I - wartościowa

H₂CO₃ - II - wartościowa

H₂SO₄ - II - wartościowa

H₃PO₄ - III - wartościowa

HCl - I - wartościowa

HNO₃ - I - wartościowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)