Prosze o streszceznie mi tego fragmentu ewangelii :

(Łk 3,1-6)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.


z gory DZIEKI :)

2

Odpowiedzi

2009-12-07T15:07:59+01:00
W piętnastym wieku rządów Tyberiusza Cezara, na pustyni, do Jana zostało skierowane słowo Boże, aby chodził on po świecie i nawracał ludzi a nadejdzie zbawienie.
2009-12-07T15:13:14+01:00
W piętnastym roku za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane została wieść od Boga do Jana na pustyni.Żeby nawracał ludzi na świecie aby nadeszło zbawienie.