Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T18:36:32+01:00
Na początek wyjaśnienie pojęcia;
1. Absolutyzm-forma sprawowania rządów,polegająca na skupieniu całej nieograniczonej władzy(poza kontrolą)w ręku jednego człowieka.Władca jest najważniejszym sędzią,ustawodawcą i zarządzającym.

2.Absolutyzm we Francji
Ludwik XIV(Król Słońce) - " Państwo to ja"
a)Objął pełnię władzy,zlikwidował urząd pierwszego ministra,nie zwoływał Stanów Generalnych.Osobiście opracował kodeksy: karny,cywilny i handlowy
b)rozbudowano system policyjny,zamykano ludzi za najmniejsze przejawy nielojalności.Do więzienia trafiano bez wyroków sądu
c)prześladowano hugenotów
d)rozwinięto sztukę fortyfikacji,powiększono stan liczebny armii do ok.280 tys.
e)wprowadzono zasadę merkantylizmu(wiecej eksportu niż importu),nastąpił rozwój manufaktur królewskich i prywatnych
f)Ludwik XIV przeniósł swój dwór do wersalu,który stał się centrum życia we Francji.Wprowadzono stały ceremoniał,przepisy etykiety.

3.Skutki wprowadzenia i rozwoju absolutyzmu:
a)wojny,dwór,budowle itp. kosztowały Francję ogromne sumy(z podatków)
b)nadmierne obciążanie społeczeństwa powodowało głód,nędzę najuboższych,którzy się buntowali
c)utrzymywanie rządów absolutnych przez cały XVIII w. pogłębiało kryzys państwa i stało się jedną z przyczyn rewolucji francuskiej
2 5 2