Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T15:32:37+01:00
Średniowiecze < łac. media aetas - wieki średnie> trwało 1000 lat od V do VX w.
Cezury epoki:
1. w Europie:
a) od 476 r. upadek cesartswa zachodniorzymskiego
b) do połowy XIV w.
- odkrycia geograficzne
- początki ruchów reformatorskich
-wynalezienie druku
- zdobycie Konstantynopola przez Turków ( upadek cesarstwa wschodniorzymskiego)
2. w Polsce :
a) od 966 (przyjęcie chrztu przez Mieszka I)
b) do końca XV w.


Stabat Mater Dolorosa ( stała matka boleściwa) to jeden z uniwersalnych motywów średniowiecza. Dzieła malarskie, rzeźba i literatura przedstawiały Matkę Boską stojącą pod krzyżem i opłakująca śmierć Syna.
a) Hans Memling - " Święta Weronika z cudowną chustą"
b) "Pieta" - nieznaego malarza małopolskiego
c) "Ukrzyżowanie" -nieznanego malarza małopolskiego

Style architektoniczne:
a) romański - budowle kamienne, masywne, rola obronna, mało światła
b)gotycki - katedry, kościoły, strzeliste, smukłe, witraże, dużo światła)
4 2 4