1.Napisz równania reakcji spalania:
a) całkowitego heksanolu.
b) niecałkowitego alkoholu monohydroksylowego o 12 atomach węgla w cząsteczce.
c) niecałkowitego butanodiolu.
2.Uzupełnij równania reakcji.
a)......C₅H₁₁OH +............------->.....CO +............
b)......C₈H₁₇OH +............------->.....CO₂ +...........
c)......C₅H₉(OH)₃ +.............------->......C +..........
d)......C₆H₁₃OH +............-------->.......CO +...........
3.Oblicz skład procentowy (% masowy) pierwiastków w kwasie heptanowym.
4.Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o masie cząsteczkowej równej masie cząsteczkowej alkoholu monohydroksylowego 0 20 atomach wodoru.
5.Oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w cząsteczce kwasu karboksylowego o masie cząsteczkowej równej 102u.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T16:23:20+01:00
1.
a) C6H13OH +9O2---> 6CO2+7H2O
b) C12H25OH +6O2---> 12C+13H2O
c) 2C₄H₈(OH)₂ + 3O₂ -->8C + 10H₂O
2.
a) C5H11OH + 5 O2 --> 5CO + 6H2O
b) C8H17OH + 12 O2 --> 8 CO2 + 9H2O
c) C5H9(OH)3 + 3/2O2 --> 5C + 6H2O
d) C6H13OH + 6 O2 --> 6CO + 7 H2O
3.
węgiel : 130 - 100%
84- x
130x=100*84
130x=8400/130 x=64,61

wodór: 130-100%
14-x
130x=1400/130 x=10,77

tlen: 130-100%
32-x
130x=3200/130 x=24,62

64,61% węgla; 10,77% wodoru; 24,62% tlenu;
4.
C7H15COOH = 144u kwas oktanowy
5.
C4H9COOH 30:16:5
mC=60=30
mO=32=16
mH=10=5
83 4 83