Zad 6
Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias w wyrażeniu 16 u kwadrat +12u pi - 8 u otrzymamy ?
a) 4u(7u-2)
b) 4pi(4udo 2 +3u-2)
c) 8u(2u + 3pi -2)
d) 4u(4u+3pi -2)
Rozwiązanie do tego jak to wyszło .

Zad 7
Wyrażenie ( 3q+2v)(2q-3v)-2(3q do 2 - 2v do2) można zapisać w postaci :
- 2v(q+5v)
2v(q+v)
-v(5q+2v)
-5v(q+2v)
Rozwiązanie do tego jak to wyszło .

Zad. 8
Po odjęciu od potrojonej sumy liczb pi i y ich podwojonej różnicy otrzymamy:
a) pi
b) pi + y
c) pi + 5y
d) pi +2y
Rozwiązanie do tego jak to wyszło .

Zad. 11
Zapisz liczbę :
* 8 razy większą od kwadratu liczby z
* o 15 mniejszą od potrojonej liczby a

Zad. 12
Zredukuj wyrazy podobne:
* (2x+1)(4x-5) dla x= -3
* 2( a do 3 - a do 2-a-3)-a(4a do 2 - 3a+5) dla a = -1

Zad.14
Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
* -3a(5a-8b)=
* ( 3x-4y)(x+2)=
* (k-3t) do 2=
* ( pierwiastek z 5 -2)(pierwiastek z 5+2)=
* 35a+28b kreska ułamkowa 7 - 6a+9b kreska ułamkowa 3 =

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T16:14:12+01:00
Zad.6
16u²+12uπ-8u=4u(4u+3π-2) [odp d]

zad.7
(3q+2v)(2q-3v)-2(3q²-2v²)= 6q²-9qv+4qv-6v²-6q²+4v²= -5qv - 2v² [odp c]

zad.8
3(π+y) - 2(π-y)=3π+3y-2π+2y=π+5y [odp c]

zad.11
*8z²
*3a-15

zad.12
* (2*-3+1)(4*(-3)-5)= -5*(-17)=85
*2[(-1)³-(-1)²-(-1)³]-1[4(-1)²-3(-1)+5]= 2(-1-1+1)-1(4+3+5)= 2*12=24

zad.13
* -3a(5a-8b)= -15a²+24ab
* (3x-4y)(x+2)= 3x²-4xy+6x-8y
* (k-3t)²= k²-6kt+9t²
* √5-2*√5+2= √(5-2)(5+2)= √5²-2²=√21
* (35a+2b):7 - (6a+9b):3 = [3(35a+2b)-7(6a+9b)]:21= (105a-42a+6b-63b):21= (63a-57b):21= 3a-2 5/7b