Uzupełnij zdania wskazanymi jednostkami składniowymi, które będą dokładniej określać wyrazy nadrzędne.
-okolicznik miejsca:
W Tatrach, [............] , spotkali się starzy znajomi.
-okolicznik czasu:
-Rankiem,[..............], zadzwonił telefon.
-przydawki przymiotne:
Te[.............] buty bardzo mi sie podobają.

uzupełnij zakropkowane miejsca.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T15:18:21+01:00