Odpowiedzi

2009-12-07T15:21:19+01:00
  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T15:22:43+01:00
Barwy narodowe i flaga państwowa
- barwami narodowymi są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

- Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792, podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej. Po odzyskaniu niepodległości barwy narodowe uchwalił Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski 1 sierpnia 1919.

Hymn i pieśni uroczyste

- Najstarszą polską pieśnią patriotyczną (XIII w.) jest Bogurodzica. Pieśń ta była hymnem dynastii Jagiellonów, a znaczenie hymnu utraciła w drugiej połowie XVI wieku. Inne polskie pieśni narodowe to: "Rota", autorstwa Marii Konopnickiej, która powstała w 1908 roku, jako sprzeciw wobec germanizacji ludnośći polskiej w zaborze pruskim a także "Pierwsza Brygada" - i inne pieśni znane z Legionów Piłsudzkiego oraz pieśni partyzanckie i żołnierskie" z okresu II wojny światowej.

- Oficjalnym hymnem Rzeczpospolitej Polskiej od 26 lutego 1927 r. jest Mazurek Dąbrowskiego. Autorem słów tej pieśni, której pierwotna nazwa brzmiała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech jest Józef Wybicki, natomiast autor melodii jest nieznany.

Herb państwowy

-Pod koniec 1989 roku przywrócono herb Polski przedstawiający ukoronowanego orła. Wzór Orła przyjęto 9 lutego 1990 roku.

- Jego aktualny wygląd to: biały, jednogłowy orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo na tle czerwonej, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej. Barwy bieli i czerwieni są barwami Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi ustawowo.

2 5 2
2009-12-07T15:28:53+01:00
Pochodzenie nazwy Polska
- nazwa ta wywodzi się od plemienia Polan, zamieszkującego tereny obecnej Wielkopolski.

barwy narodowe
- barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792, podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej

flaga
- modyfikacją flagi państwowej z godłem jest bandera wojenna ustanowiona ustawą z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

hymn
- oficjalnym hymnem Rzeczpospolitej Polskiej od 26 lutego 1927 r. jest Mazurek Dąbrowskiego. Autorem słów tej pieśni, której pierwotna nazwa brzmiała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech jest Józef Wybicki, natomiast autor melodii jest nieznany.

Herb
- konstytucja RP mówi, iż godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Przyjmuje się, że jest to orzeł Bielik. Pod koniec 1989 roku przywrócono herb Polski przedstawiający ukoronowanego orła. Wzór Orła przyjęto 9 lutego 1990 roku.
2 3 2