Jedna osoba zużywa średnio 117 litrów wody dziennie. Na ile dni dla jednej osoby wystarczyłaby woda zgromadzona w basenie w kształcie prostopadłościanu o krawędziach podstawy 20 m i 15 m napełnionego do wysokości 12 dm? Do jakiej wysokości byłby napełniony basen, gdyby zgromadzona woda miała wystarczyć na 1 rok dla czterech osób? Podaj wynik z dokładnością do rzędu dziesiątek dni i części dziesiętnych decymetra głębokości wody w basenie? PROSZĘ O WSZYSTKIE OBLICZENIA

2

Odpowiedzi

2009-12-07T15:43:16+01:00
1l = 1 dcm³ wody
117 l = 117 dcm³ wody
a - długość basenu = 20 m = 200 dcm
b - szerokość basenu = 15 m = 150 dcm
h - wysokość wody w basenie = 12 dcm
V - objętość wody w basenie = abh =200 razy 150 razy 12
= 360000 dcm³
360000 / 117 = 3076,9 dnia - na tyle dni starczy wody dla jednej osoby
4 razy 117l = 468l = 468 dcm³ - tyle wody zużywają dziennie 4 osoby
Rok ma 365 dni czyli 468 razy 365 = 170820 dcm³ - tyle wody potrzeba dla 4 osób w ciągu roku
P - pole powierzchni podstawy basenu = ab = 150 razy 200 =
30000 dcm³
h - wysokość wody w basenie = V/P = 170820/30000 = 5,7 dcm
w celu zabezpieczenia wody dla 4 osób przez 1 rok trzeba do basenu nalać wody do wysokości 5,7 dcm
2009-12-07T16:49:18+01:00
V=a*b*c
20m=200dm
15m=150dm
V=200dm*150dm*12dm
V=360000dm³=360000l

360000/117=3070

Odp.: Woda zgromadzona w tym basenie dla jednej osoby wystarczyłaby na 3070 dni.

1 rok = 365dni
117l*4=468l
365*468=170820
170820l=170820dm³

200dm*150dm=30000dm²
170820dm³/30000dm²=5,7dm

Odp.: Basen byłby napełniny do 5,7dm wysokości.