Potrzebne są mi na jutro.
Pomocy z tymi zadaniami jedno zadanie jest z matematyki a drugie z CHEMII.
ZAD 1
W trapezie ABCD podstawy AB i DC mają długość 10cm i 5cm, a ramię AD ma długość 4cm. Przedłużęnia ramion przecinają się w punkcie E. Oblicz długość odcinka DE.
ZAD 2
Wyprowadź wzór sumaryczny, podaj nazwę,podaj stosunek masowy C:H,zapisz równanie reakcji spalania całkowitego:
a)alkanu zawierającego 16 atomów wodowu w cząsteczce.
b)alkenu zawierającego 5 atomów węgla w cząsteczce.
c)alkinu o masie cząsteczkowej 82u.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • liz2
  • Początkujący
2009-12-07T15:37:17+01:00