1.Podaj dlaczego dipole mają zdolność do asocjacji.
2.Co to jest roztwór?
3.Szybkosc rozpuszczania ciał stałych w wodzie zależy od ?
4.Jakie jest stężenie procentowe roztworu KCL,jeżeli powstał przez rozpuszcznie 50 g soli kuchennej w 1,5 kg wody.
5.Ile gram cukru potrzeba do przygotowania 200 g roztworu o stęrzeniu 15%?

1

Odpowiedzi

2009-12-07T15:40:19+01:00
2.ROZTWÓR -jednorodna mieszanina substancji
3. temperatury, szybkości mieszania
1. woda jest dipolem; cząsteczki wiążą się w zespoły cząsteczek na skutek oddziaływań międzycząsteczkowych o charakterze przyciągającym, głównie w wyniku tworzenia się wiązań wodorowych
4.masa substancji - 50 g
masa wody 1,5 kg = 1500 g
masa roztworu = masa substancji + masa rozpuszczalnika
masa roztworu = 2000g

Cp = ms/mr * 100%
cp = 50/2000 * 100
Cp = 2,5 % ( stężenie procentowe)

5.mr = 200g
cp = 15%

ms = Cp * mr /100%
ms = 15 * 200/100%
ms = 30 g ( masa substancji)