Odpowiedzi

2009-07-30T10:51:31+02:00
A) (2*¾-2)*6 = (1½-2)*6 = (-½)*6 = -3

b) (3-3*¹/₆)²*¹/₃ = (3-½)²*⅓ = (2½)²*⅓ = (5/2)²*⅓ = 25/4*⅓ = 25/12

c) -(³/₂)²+10(¹/₂)²-2*(-¼) = -9/4+10*¼+½ = 2¼+2½+½ = 2¼+3=5¼