Odpowiedzi

2009-12-10T13:15:05+01:00
1. wprowadzenie wczesnego oświecenia
2. uregulowanie stosunków z Turcją (pokój Karłowicki)
3. odzyskanie Podola z Kamieńcem
4. unia personalna z Saksonią
5. wzrost zainteresowania nauką, ośwaiatą, oświeceniem
6. powstanie szkoły rycerskiej 1740r.