Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:00:57+01:00
Rola kodeksu etycznego w firmie:
- Ogranicza władze kadr zawodowych.
- Hierarchizuje i uszczegóławia normy i wartości preferowane w danym zawodzie.
- Daje poczucie pewności klientom firmy.
- Ułatwia adaptacje w nowym środowisku.
- Wychowuje.
- Pomaga rozwiązywać konflikty.
- Tworzy wzorzec profesjonalisty zawodowego.
- Zespala grupę zawodową.
- Określa potrzeby i cele oraz granice etyczne.
- Określa ewentualne odstępstwa od norm moralnych powszechnie obowiązujących.
- Pozbawia pracowników autonomii wyboru.
- "Pozbawia" pracowników stosujących kodeks poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.
- Stoi na straży interesów tylko jednej grupy zawodowej (a nie wszystkich ludzi).