1. Napisz równania reakcji:
a) przyłączania bromu do pentenu.
b) przyłączania wodoru do butynu.
c) spalania całkowitego dekanu.

2. Produktami spalania niecałkowitego 2 cząsteczek pewnego węglowodoru jest 8 cząsteczek tlenku węgla(II) i 6 cząsteczek wody. Jaki węglowodór poddano spaleniu? Napisz równanie tej reakcji chemicznej.

3. Napisz równania reakcji, za których pomocą można dokonać przemian.
1 2
a) propyn→ propen→ propan

1. .............................
2. .............................
1 2
b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan

1. .............................
2. .............................


Z góry dzięki ;]1

Odpowiedzi

2009-12-07T17:04:17+01:00
Zad.1/ a) C5H10 + Br2 ---> C5H10Br2 dibromopentan

b) C4H6 + H2 --> C4H8 buten

c) C10H22 + 31/2 (trzydzieści jeden/ drugich) O2 -> 10CO2 + 11H2O / *2

2C10H22 + 31O2 -> 20CO2 + 22H2O

Zad.2/ ............ +O2 -->8CO2 + 6H2O tu nie wiem :/ wychodzi na to że tlenu musi być 10, wodoru 6 a węgla 4 i przed tym związkiem musi być 2....

Zad.3/a)
1.C3H4 +H2 --> C3H6
2.C3H6 +H2 --> C3H8

b)1.C₄H₆ +Cl₂ → C₄H₆Cl₂
2.CH≡C-CH₂-CH₃ + Cl₂ → CHCl=CCl-CH₂-CH₃
lub:
1.C₄H₆Cl₂+Cl₂ →C₄H₆Cl₄
2.CHCl=CCl-CH₂-CH₃ + Cl₂ → CHCl₂-CCl₂-CH₂-CH₃
1 1 1