ZAD.1
Sporządź wykres funkcji:
y=4x-1 dla xc<-2;3>

ZAD.2
Rozwiąż metodą podstawiania następujące układy równań:

a) {4x+2y=6
{y=-x

b) {x+y=9
{x-y=-1

c) {2x+y=3
{x+y=1

d) {x+3y=-7
{2y-x=-8

e) {3x-6y=12
{x-2y=5

f) {3x-2y=4
{1,5x-y=2

ZAD.3
Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników następujące układy równań:

a) {y-x=-7
{x+y=13

b) {x-2y=5
{2y-x=-5


PRZY UKŁADACH TO JEST JEDNA KLAMRA.

1

Odpowiedzi

2009-08-01T10:55:53+02:00
ZAD.3
a)
{y-x=-7
{x+y=13
2y=6|:2
y=3

x+y=13|(-2)
-2x-2y=-26
-2x-2*3=-26
-2x-6=-26
-2x=-20|:(-2)
x=10

b)
{x-2y=5
{2y-x=-5
y=0

x-2y=5|(-2)
-2x+4y=-10
-2x+4*0=-10
-2x=-10|:(-2)
x=5