Odpowiedzi

2009-12-07T15:46:45+01:00
Młodzi ludzie potrzebują wzorców, patrzą na innych, chcą być tacy jak oni. Jeżeli w telewizji aktorka lub inna znana osoba powie coś a spodoba się to młodemu człowiekowi to bierze on tą osobę za przykład. Tak samo jest z wieloma innymi rzeczami, takimi jak fryzura czy słuchana muzyka.Środki masowego przekazu stały się obecnie potężną instytucją wychowawczą, oddziałującą na postawy dzieci i młodzieży znacznie silniej niż wzory i modele przekazywane w tradycyjny sposób. Rzeczywistość medialna jest dla młodych ludzi bardzo atrakcyjna.Młodzi ludzie nie potrafią samodzielnie wybierać i trafnie oceniać dlatego powołują się na media.Okres ten często cechuje się rozchwianiem emocjonalnym, brakiem stałego systemu wartości i norm, buntem i negacją świata, dlatego ta siła jest jeszcze większa.
2 2 2