Odpowiedzi

2009-12-07T15:46:34+01:00
Wymień cztery środowiska życia bakterii: gleba, woda, powietrze, organizm.

Korzyści, jakie otrzymują organizmy żyjące w symbiozie z bakteriami:
a)przewód pokarmowy zwierząt roślinożernych: bakterie uczestniczą w rozkładzie(trawieniu) celulozy, są źródłem witamin,
b)jelita człowieka: wytwarzają potrzebne witaminy, stwarzają odpowiednie warunki dla trawienia,
c)brodawki korzeniowe roślin strączkowych: dostarczają związków azotowych roślinie (asymilują azot).
3 4 3