Zadanie w załączniku!!!(4 przykłądy e,f oraz zadanie 5 przykłady c.d.e.f oraz zadanie 6)
BARDZO PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T16:10:25+01:00
Zad.5/93
c) n=9-3m
2m-5(9-3m)=-11
2m-45+15m=-11
17m-45=-11
17m=34
m=2
m=2
n=9-3*2

m=2
n=3
d) b=4a-2
3a+7(4a-2)=1,5
3a+28a-14=1,5
31a-14=1,5
31a=15,5
a=0,5
a=0,5
b=4*0,5-2=0
e)5x=4-2y
y=3-4x

5x=4-2(3-4x)
y=3-4x
5x=4-6+8x
5x=-2+8x
2=3x
x= ⅔

x=⅔
y=3-4* ⅔=⅓

Zad.6/93
a) 3+p=½r
p+r=18

p=½r-3
p+r=18

½r-3+r=18
½r+r=18+3=21

p=8
r=10