Odpowiedzi

2009-12-07T15:58:55+01:00
1. Maryję możemy naśladować w :
- wytrwałości, np. czytając Pismo Święte
- modlitwie, np. różańcowej
- oddaniu , np. opiekując się kimś lub wychowując dzieci
- poświęceniu, np. rezygnując z używanie komputera
- prawdomówności

2. Pomocnikiem Maryi może zostqac każdy z nas.
3. Działalność taka powinna polegać na naśladowaniu Maryi ( dopisz z punktu 1
15 4 15
2009-12-07T16:03:20+01:00
1.w cierpliwości, niezłomności w wierze w Jezusa do końca.w szczerej modlitwie
w zgodzie działania z Bogiem
w cierpliwości
w wytrwaniu
w miłości
2„Zwyciężyłaś – zwyciężaj” – to hasło Pomocników Matki Kościoła. Jest to ruch duszpasterski, którego członkowie pomagają Kościołowi w jego posłudze i służą Ojczyźnie przez Bogarodzicę, jego Matkę.
Założycielem jest Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, który na Jasnej Górze 26 sierpnia 1969 r. odczytał list „Prymas Polski wzywa ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i chrześcijańskiej Ojczyźnie przez Bogarodzicę, Matkę Kościoła”. Ruch charakteryzują: pomocniczość, maryjność i kościelność (eklezjalność).
Liczba członków ruchu oraz sympatyków wynosi ok. 15 tys.
3.Ewangelizacja przez modlitwę, ofiarowanie cierpienia, słowo, czyn i przykład życia uczą się na rekolekcjach i cotygodniowych spotkaniach.Młodzież zrzeszona we wspólnocie dba równiez o wzrost więzi z Bogiem.
15 3 15