Odpowiedzi

2009-08-03T16:40:23+02:00
1. a) Poprzez wykonanie pracy
b) Poprzez przepływ energii:
* przewodnictwo cieplne
* konwekcja
* promieniowanie

2. Ciepło właściwe jest to ilość ciepła pobranego przez jednostkę masy danego układu powodująca wzrost temperatury układu o jeden stopień Kelvina (1K).