Odpowiedzi

2009-08-03T16:55:44+02:00
-przez wykonanie pracy
-przez dostarczenie ciepła
-przez jednoczesne wykonanie pracy i dostarczenie ciepła
ciepło właściwe jest to ilośc ciepła które należy dostarczy do 1 kg ciała aby zwiększyc jego temperature o jeden stopień celcjusza
2009-08-03T16:56:45+02:00
Http://www.bryk.pl/teksty/liceum/fizyka/procesy_termodynamiczne/13336-energia_wewn%C4%99trzna_ciep%C5%82o_w%C5%82a%C5%9Bciwe.html