Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T15:58:01+01:00
Urodziłem się i wychowałem w Gawronkach. Moi rodzice, Helena i Walenty Borowiczowie pochodzą ze szlacheckich rodzin. Nie mam rodzeństwa.
Matka zmarła, gdy miałem dziesięć lat.
W wieku ośmiu lat rozpocząłem roczną naukę w szkole elemantarnej w Owczarach. Uczył mnie pan Wiechowski.
Następnie dostałem się do gimnazjum w Klerykowie. W tym czasie mieszkałem na stanji u pani Przepiórkowskiej.
W szkole nabyłem umiejętności w dziedzinie: historii, arytmetyki, gramatyki, geometrii, a także w następujących językach: rosyjskim, polskim, greckim i łacinie.
Zacząłem poddawać się procesom rusyfikacyjnym. Zmieniło się to, gdy w ósmej klasie, wraz z kolegami, postanowiliśmy organizować spotkania "na górce". Ich celem było czytanie polskiej literatury.
Po pomyślnym napisaniu matury chciałem kontynuować naukę na Uniwersytecie Warszawskim.
Do moich szczególnych zainteresowań należą polowania.