Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2012-09-15T18:23:50+02:00

Na początek musimy rozróżnić wodorotlenki i zasady. Wodorotlenkami są wszystkie wodorotlenki metali ciężkich, zasadami i wodorotlenkami nazwiemy wszystkie wodorotlenki litowców i wapniowców - wodorotlenek magnezu i berylu są nierozpuszczalne w wodzie więc zazywamy je wodorotlenkami a nie zasadami.

 

Zasady dysocjują w wodzie w 100% - są mocnymi elektrolitami i piszemy jedną strzałkę, przy reszcie piszemy dwie strzałeczki.

 

Podobnie dzieje się w kwasach, gdzie wyróżniamy słabe i mocne. W słabych piszemy dwie strzałeczki a w mocnych jedną (wyjątkiem jest drugi etap dysocjacji kwasu siarkowego (VI) gdzie anion wodorosiarczanowy (VI) jest słabym kwasem i dysocjuje z dwiema strzałkami).

 

Np.:

 

KOH ⇒ K⁺ + OH⁻

Zn(OH)₂ ⇔ Zn²⁺ + 2OH⁻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2 5 2