Odpowiedzi

2009-08-04T11:27:08+02:00
~Ogólna postać funkcji to y=ax+b i to jest informacja od której trzeba zacząć.
~a₁*a₂=-1

a)
y=2x-7 A(2,3) <-- pierwsza współrzędna punktu to X a druga Y
a₁=2
a₂=-½
y=-½x+b
3=-½*2+b
3=-1+b
b=4
y=-½x+4

b)
y=-4x-8 A(-2,6)
a₁=-4
a₂=¼
y=¼x+b
6=¼*(-2)+b
6=-2+b
b=8
y=¼x+8

c)
y=-⅓x-77 A(-3,3)
a₁=-⅓
a₂=3
y=3x+b
3=3*(-3)+b
3=-9+b
b=12
y=3x+12

d)
y=⅖x-7 A(4,6)
a₁=⅖
a₂=-5/2
y=-5/2x+b
6=-5/2*4+b
6=-10+b
b=16
y=-2½x+16

2009-08-04T12:04:19+02:00
Dwie prosta sa prostopadle gdy m2=-1/m1
y=2x - 7 m1=2
m2=-1/2
A(2,3)
rownanie peku prostych
y-y1=m(x-x1)
y-3=-1/2(x-2)
y=-0.5x+4
Patrz zalacznik

Wg tego schematu pozostale zadania

pozdrawiam