Odpowiedzi

2009-12-07T16:30:26+01:00
Alkany:
- węglowodory nasycone, w ich cząsteczkch wszystkie wiązania między atomami węgla są pojedyńcze
-substancja latwopalna
- ze wzrostem atomow wegla w czasteczce rosnie temp. wrzenia i topnienia


Alkeny:
- Otrzymywane są z ropy naftowej
- w ich cząsteczkach wystepuje jedno podwojne wiazanie miedzy atomem wegla
- sa to bezbarwne gazy
nie rozpuszczale w wodzie
- weglowodory nienasycone o dl lancuchach weglowych to ciecze lub ciala stale


Alkiny:
- w czasteczkach alkinow wystepuje jedno wiazanie potrojne miedzy atomem wegla
- bezbarwny gaz
- bezwonny
- slabo rozpuszcalny w wodzie
- z tlenem i popwietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe
9 3 9