Pilne!!
Potrzebuje odpowiedzi na pytania !!
1.Wiesz , że Jezus oddał swe życie z miłości do ciebie. Czy potrafisz -wzorując sie na Nim - zredagować z czegoś ze względu na miłość bliźniego?
2.Jak w swoim codziennym życiu dajesz świadectwo o Bogu który jest miłością?
3.Czy tak jak świety Jan mówisz innym o tym , że są kochani przez Boga?
4.Informacje o świetym Janie!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-07T16:25:23+01:00
1.Jesli będziemy pomagac bliźniemu, nie uprzykszając mu życia , czasem nawet postawic sie za nim ,okazujemy w ten sposób swoja miłośc do Boga i szacunek do niego.Chcemy mu udowodnic,że nie umarł za nasze grzechy nadaremne.
2.Przynajmiej raz na dzień starać sie z nim rozmawaic poprzez modlitwę.Chodzić do kośioła ,do niedzielę .Szanowac innych ludzi, i starać sie im pomagać.
3.Jako Jan staram się im przekazywac,informacje od Boga .To co nie powinni robić,zarówno jak to co powinni robić.Stram sie równiez nawracać ludzi.
4.urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi - w północnych Włoszech (Obecna nazwa tej miejscowości to - Castelnuovo Don Bosco). Gdy miał zaledwie 2 lata zmarł jego ojciec - Franciszek. Wówczas ciężar wychowania i utrzymania całej rodziny spoczął na wdowie - Małgorzacie, która także w ostatnich latach swego życia była pierwszym pomocnikiem w pracy Księdza. Bosko. Jan Bosko jako kilkuletni chłopiec, widząc jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swej matki zaczął ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i święta, przeplatając popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i "kazaniem", które było powtórzeniem wcześniej usłyszanego w kościele.
Pierwszą Komunię Świętą przyjął, gdy miał 11 lat. Dopiero w wieku 14 lat rozpoczął naukę u pewnego kapłana. Po przerwie spowodowanej śmiercią tego księdza, ukończył szkołę podstawową i średnią pracując na swoje utrzymanie.
Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Turynie, gdzie 5 czerwca 1841 roku przyjął święcenia kapłańskie.
2 5 2