A)Wymień nazwy trzech najważniejszych surowców minerlnych wydobywanych na terenie Brazyli
-
-
-
b)Podaj nazwy dwóch nawiększych okręgów przemysłowych Brazylii
......................................................................
c)Spośród podanych niżej gałęzi przemysłu podkreśl te , które dominują w struktourze przemysłu Brazyli. Następnie napisz ,czy przemysł tego kraju opiera sie na gałęziach tradycyjnych czy nowoczesnych .

GÓRNICTWO ,ELEKTRONICZNY ,HUTNICZY ,PRECYZYJNY,CHEMICZNY, LOTNICZY,KOSMICZNY,ELEKTROMASZYNOWY ,FARMACEŁTYCZNY ,DRZEWNY I PAPIERNICZY .

Planeta nowa część 2 ;)

2

Odpowiedzi

2009-12-07T18:57:21+01:00
A)-ropa naftowa
-gaz ziemny
-węgiel
b)nad Zat. Wszystkich Świętych, w stanach Sergipe i Alagoas
c) Górnictwo, lotniczy, drzewny i papierniczy
d)nowoczesnych
7 4 7
2009-12-07T20:20:03+01:00
A)rudy manganu
rudy żelaza
boksyt

b)Minos Gerais, Sao Paulo-Rio de Janeiro

c)górnictwo, elektroniczny, hutniczy, precyzyjny, chemiczny, drzewny i papierniczy;)
5 4 5