Fizyka I gim (podręcznik nowa era "Spotkanie z fizyką")
1. Siła wyporu działająca na ciało zanurzone w cieczy zależy od gęstości cieczy i. ciała.
3. przestrzeń, w której nie ma ciśnienia.
4. Nauka o gazach w stanie spoczynku.
5. Zależy od niej wartość ciśnienia hydrostatycznego wywieranego na zanurzone ciało.
6. Inaczej zwiększenie.
8. Inaczej siła nacisku.
9. Przyrząd służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
10. jednostka ciśnienia.
11. przyrząd służący do pomiaru ciśnienia w zbiorniku zmkniętym.
12. Dawna jednostka ciśnienia.
13. zależy od niej przyrost ciśnienia hydrostatycznego.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T16:29:46+01:00
1. objętości
3. próżnia
4. aerostatyka
5. głębokość
6. wzrost
8. parcie
9. barometr
10. paskal
11. manometr
12. atmosfera
13. gęstość

Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana ku górze, równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy
8 5 8