Błagam, Pomocy! Pilnie na dzisiaj. Z góry dziękuję ;) ;*

Zad.1.
Zaznacz punkt zawierający nazwy królestw , do których należą przedstawiciele glonów :
a) Rośliny, bakterie, protisty.
b) Grzyby, rośliny, zwierzęta.
c) Rośliny, protisty, grzyby.
d) Bakterie rośliny, grzyby.

Zad.2. Wyjaśnij dlaczego chlorella nie jest zaliczana do bakterii.

zad.3. Wypisz znaczenie pozytywne i negatywne glonów w przyrodzie. Po 3 przykłady.

zad.4. Obok zdań skresl błędne informacje.
1. Symbioza grzybow z korzeniami roślin mikoryza/ pasożytnictwo.
2. Oplatając korzenie drzew, grzyby ułatwiają / utrudniają pobieranie wody i składnikow mineralnych.
3. W zamian otrzymują wytworzony przez rośliny tlen / pokarm.
4. Zależność ta sprawia, ze rośliny są lepiej / gorzej odżywione.

Zad.5. Wypisz po 3 przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybow w zyciu czlowieka.

Zad.6. Które z podanych nizej cech należą do grzybów, a które do porostów :
1.rozmnażanie przez zarodniki,
2.ciało zbudowane tylko ze strzępek,
3.ciało zbudowane z komórek grzyba i glonu ,
4.cudzożywność,
5.przeprowadzanie fotosyntezy ,
6.wskaźniki czystości powietrza.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T18:57:40+01:00
1)a
4)mikoryza
utrudniają pobieranie wody i soli mineralnych
pokarm
lepiej
6)Grzyby1,2,4,5,
porosty1,3,4,5,6