Odpowiedzi

  • nob
  • Początkujący
2009-12-07T16:34:23+01:00
Dla większości wyznań i kościołów chrześcijańskich (trynitarnych) Jezus jest także wcieleniem Boga w osobie Syna Bożego. W islamie uznawany jest za proroka.Według zapisów w Ewangeliach Jezus nauczał w Galilei i Judei w rzymskiej Palestynie, został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie w Jerozolimie zgodnie z wyrokiem rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, a trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstał, co stanowi o sednie doktryny chrześcijaństwa.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T16:37:31+01:00
Chrześcijanie otaczają krzyż tak wielkim szacunkiem i czcią ponieważ Jezus umarł na krzyżu aby wymazać grzechy z naszych dusz i otworzyć bramy niebios. Gdyby Bóg nie zesłał by nam Syna człowieczego i nie skazał na ukrzyżowanie do dziś byli byśmy grzesznymi ludźmi.Nie moglibyśmy odnaleźć tej właściwej drogi , która wiedzie do nieba.A więc ludzie oddają szacunek i wielką czcią otaczają krzyż aby jak najlepiej odwdzięczyć się bogu za to , że zesłał na ziemie Jezusa, a Jezus został ukrzyżowany aby zgładzić nasze grzechy i otworzyć bramę wiodącą do domu Ojca