Odpowiedzi

2009-12-07T16:47:34+01:00
Układy równań :
a)0,9x=y+3
1,1y=x-6
y=0,9x-3
1,1*(0,9x-3)=x-6
0,99x-3,3-x=-6
0,99x-x=-6+3,3
-0,01x=-2,7
x=270
y=0,9*270-3
y=240


b)x=0,2y
0,8x=y-21
0,8*0,2y=y-21
0,16y-y=-21
-0,84y=-21
y=25
x=0,2y
x=0,2*25
x=5

c) x-y=10%y
y-2=0,9x
x=0,1y+y
x=1,1y
y-2=0,9*1,1y
y-2=0,99y
y-0,99y=2
0,01y=2
y=200
x=1,1*200
x=220
1 5 1
2009-12-07T16:48:45+01:00
A)
0,9x=y+3 - wyznaczamy y
1,1y=x-6
y = 0,9x - 3
1,1 (0,9x - 3) = x - 6
0,99x - 3,3 = x- 6
0,99 - x = - 6 + 3,3
- 0,01x = - 2,7
x = 2,7/0,01 = 270
y = 0,9x - 3 = 0,9 razy 270 - 3 = 243 - 3 = 240
b
x=0,2y
0,8x=y-21
0,8 razy 0,2y = y - 21
0,16y - y = - 21
0,84y = - 21
y = 25
x = 0,2y = 0,2 razy 25 = 5
c
x-y=10%y
y-2=0,9x
x - y = 1/10y
10x - 10y = 1y
10x = 11y
x = 11y/10
y - 2 = 0,9 razy 11y/10
10y - 20 = 0,9 razy 11y
10y - 9,9y = 20
0,1y = 20
y = 20/0,1 = 200
x = 11y/10 = 11 razy 200 dzielone przez 10 = 220