Odpowiedzi

2009-12-07T16:44:41+01:00
ONZ powstała 24 X 1945 r. w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Inne zadania tej organizacji to rozwijanie współpracy międzynarodowej o charakterze zarówno gospodarczym, jak i kulturalnym, działania na rzecz przestrzegania praw człowieka.
ONZ.
ONZ jest największą organizacją międzynarodową, należy do niej ok. 190 państw. Siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku.

Organy ONZ:
*Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
*Rada bezpieczeństwa
*Rada Gospodarczo-społeczna
*Rada powiernicza
*Sekretariat
4 2 4