Pływy morskie to zjawisko podnoszenia i opadania poziomu morza w legularnych odstępach czasu spowodowane siłami przyciągania __________ i _________ oraz siły odsierodkowej. Gdy Słońce, Księżyc i Ziemia ustawiają się w jednej linii, przypływy są __________. Gdy linie z Ziemi od Słońca i Księżyca tworzą kąt prosty, wtedy pływy są ____________.

1

Odpowiedzi

2009-08-15T13:04:35+02:00