Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-11T15:13:10+02:00

Skoro jets to trójkąt prostokątny to nalezy policzyć jego przyprostokątne, wtedy policzymy i pole tego trójkata.

Pkt. (0, 0 ) jest wierzchołkiem kąta prostego.

 

(0, 0)  i  (-1, 3)

a = √[(-1 - 0)² + (3 - 0)²] = √(1 + 9) = √10

 

(0, 0)  i (6, 2)

b = √[(6 - 0)² + (2 - 0)²] = √(36 + 4) = √40

 

P = 1/2 *  a * b

P = 1/2 * √10 * √40

P = 1/2 * √400

P = 1/2 * 20

P = 10 [j²]   ---------  odpowiedx

3 3 3