Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T17:42:08+01:00
Klub dla młodych

My, niżej podpisani, jesteśmy zaniepokojeni, że młodzi mieszkańcy (i tu wpisujesz nazwę miasta) nie mają gdzie sensownie spędzać wolnego czasu. Brakuje miejsca, choćby niewielkich rozmiarów, gdzie mogliby się ze sobą spotykać, organizować próby zespołów muzycznych, grać w szachy czy RPG. Kiedyś istniał u nas młodzieżowy dom kultury, ale dziesięć lat temu został zlikwidowany. Teraz nie ma nic, a młodzi spotykają się na ulicach lub w pubie.

Domagamy się, by rada gminy wzięła pod uwagę potrzeby młodych i przeznaczyła lokal znajdujący się w jej zasobach na klub młodzieżowy.

I niżej podpisy kilku osób, np. w ten sposób:
1. Anna Nowak
2. Katarzyna Kowalska
3. Artur Kisiel