Odpowiedzi

2009-12-07T16:52:47+01:00
NH3 + H2O ----> NH + + H2O-

odczyt : 1 cząsteczka anonu reaguje z wodą i dysocjuje na 1 kation amonu i 1 anion wody
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T16:58:27+01:00
NH3 * H2O = NH4+ + OH- ( ładunki + i - na górze)
amoniak pod wpływem wody dysocjuje na dodatnie kationy amonowe i ujemne aniony wodorotlenkowe