Odpowiedzi

2009-12-07T16:58:13+01:00
1. Flp1,1-2,7.9 - List do Filipian
2. J1,4-7.8 Pierwszy list Św jana
3. 2J1,4.8;3,2.9 Drugi list św Jana
4. Flm1;2 List do Filemona
5. Ap21,20 Apokalipsa
6. Jud1,1-2,2 lisst św Judy
7. 1P1,7-9;3 Pierwszy list św Piotra
8. Dz2,1-7.8-10 Dzieje Apostolskie
9. Ga2,2-5.8 List do Galatów
10. Ef12,12 list do efezjan
11. Flp2,5-7.12 list do filipian
12. Fk2,2-5;6,8-10 niema takiego może JK ? list św Jakuba
13. 1Kor13,1-13 pierwszy list do koryntian
2 4 2
2009-12-07T18:50:12+01:00
1. Flp1,1-2,7.9 - List do Filipian wers 1-2,7.9

2. J1,4-7.8 Pierwszy list Św jana wers 4-7.8

3. 2J1,4.8;3,2.9 Drugi list św Jana wres 4.8;3,2.9

4. Flm1;2 List do Filemona wers 2

5. Ap21,20 Apokalipsa wers20

6. Jud1,1-2,2 list św Judy wers 2

7. 1P1,7-9;3 Pierwszy list św Piotra wers 7-9;3

8. Dz2,1-7.8-10 drugie Dzieje Apostolskie wers 1-7.8-10

9. Ga2,2-5.8 List do Galatów wers 2-5.8

10. Ef12,12 list do efezjan wers12

11. Flp2,5-7.12 list do filipian wers 5-7.12

12. Fk2,2-5;6,8-10 list św Jakuba wers 2-5;6,8-10

13. 1Kor13,1-13 pierwszy list do koryntian wers 1-13
39 5 39